Općina Rugvica nudi poticaje za solarne elektrane

Općina Rugvica raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje:

M1: Mjera energetske obnove obiteljske kuće (povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora – fasada i stolarija),

M2: Mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije (dizalica topline),

M3: Mjera ugradnje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće, za građane Općine Rugvica koji su sklopili ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje temeljem Javnog poziva (Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, EnU-1/24) i za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, EnU-2/22) i (Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, EnU-4/23).

Postojeća obiteljska kuća je:

zakonita – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena  i koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost

u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te

koja zadovoljava jedan od uvjeta; ima najviše tri stambene jedinice, ima bruto građevinsku površinu manju ili jednaku 600 m2

Predmet ovog Poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, obiteljske kuće koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno), obiteljske kuće kojima je suvlasnik pravna osoba.

Korisnici ovog Poziva su fizičke osobe s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta kojima je odobreno sufinanciranje mjere ili mjera iz točke 2. ovog Poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovit.

Pravo na korištenje sredstava Općine Rugvica mogu ostvariti prijavitelji koji:

su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na području Općine Rugvica;

imaju prebivalište na adresi subvencioniranog objekta;

imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće i/ili sklopljen ugovor o sufinanciranju ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (dizalica topline/fotonaponska elektrana) u obiteljskim kućama sa Fondom i/ili imaju Odluku Fonda o sufinanciranju ugradnje fotonaponske elektrane na obiteljskoj kući;

projekt je u potpunosti proveden i svi prijavljeni radovi su završeni sukladno Ugovoru iz stavka 3. ove točke ili Odluke Fonda;

za provedeni projekt su isplaćena sredstva subvencije Fonda.

Iznos sufinanciranja za za mjeru M3 iznosi 30% iznosa opravdanog troška, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura za Ugovore sklopljene temeljem Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU1/24) ili Odluke Fonda temeljem Javnog poziva za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23).

Rok za podnošenje prijava počinje danom objave Javnog poziva i traje do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 20. prosinca 2024. godine do 15 sati.

Više informacija možete saznati na web stranici Općine https://www.rugvica.hr/javni-pozivi

Poticaji za solarne elektrane-opcina-rugvica

Naša web stranica koristi kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo i za analizu prometa